sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

Ammatillisessa koulutuksessa on laadukasta opetusta, innostunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa ja halu kehittyä

Julkinen keskustelu ammatillisen koulutuksen opetuksesta käy vilkkaana tällä hetkellä. On hyvä, että ammatillinen koulutus koetaan tärkeänä ja keskustelua käydään. Nostamalla ongelmakohtia julkisesti esiin saadaan päättäjätkin toivottavasti ymmärtämään miten tärkeä asia on taata koulutukselle riittävät resurssit. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu, mutta sen lisäksi ammatilliseen koulutukseen ei ole riittänyt kaikille aloille ja kaikkiin opetuspisteisiin tarpeeksi hakijoita. Myös tämän takia joudutaan säästämään ja sopeuttamaan.

Pelkona on, että näiden keskustelujen kautta luodaan sellainen kuva, että ammatillisessa koulutuksessa ei nyt tai jatkossa olisi laadukasta opetusta. Opettajien ja johdon syyllistämisen sijaan minä ainakin haluan luoda uskoa ammatillisen koulutukseen ja tuoda esiin niitä asioita miksi sinne kannattaa hakeutua opiskelemaan. 
Opiskelijat mukana koulutuksen suunnittelussa
Ammatillisissa oppilaitoksissa on ammattitaitoista ja kehittymishalukasta henkilökuntaa, joiden sydämen asia on kouluttaa osaavia tekijöitä työelämään. Opetuksen kehittämistyötä on tehty ja tehdään tälläkin hetkellä yhdessä innostuneiden opettajien ja kanssa –ihan reformin eli ammatillisen koulutuksen uudistuksen hengessäkin. Lukujärjestyksissä on opetusta ja yhdessä opettajien kanssa mietitään keinoja resurssien riittämiseen tulevaisuudessakin. Suuri osa opiskelijoista on tälläkin hetkellä työpaikoilla oppimassa ja työllistyy usein välittömästi valmistuttuaan. Osa opiskelijoista on saavuttanut vaaditun ammattitaidon ja siirtynyt työelämään jo maaliskuussa tai ennemminkin.

Keskusteluissa ei saa unohtaa omasta mielestäni reformin tärkeintä tavoitetta – keskittymistä opiskelijan osaamisen varmistamiseen. Ei uudistuksen tavoitteena ole jättää opiskelijaa yksin oppimisensa kanssa, vaan päinvastoin korostaa opettajan roolia opiskelijan osaamisen ja ammattitaidon varmistamisessa jokaisen opiskelijan osalta. Mielestäni itseohjautuvuus ja vastuunottaminen ovat kaikissa ammateissa vaadittavia taitoja ja tärkeitä taitoja elämässä ylipäätään. Myös nämä taidot vaativat oppimista ja ohjausta, eikä nuorta opiskelijaa jolla ei näitä taitoja vielä ole, voi jättää heitteille oppimisensa kanssa.
Jos toimitaan uudistuksen tavoitteen mukaisesti, opetustavalla, -välineillä tai -ympäristöllä ei ole merkitystä -kunhan opiskelija oppii ja opettajat varmistavat, että hän osaa. Vaikuttaa nopeasti ajatellen yksinkertaiselta ja joku voi sanoa, että tätähän opettaminen on aina ollut. Jokainen opetustyötä tehnyt kuitenkin tietää, että se olisi helppoa ja yksinkertaista, jos kaikki oppisivat samalla tavalla ja kaikki oppisivat sen juuri sillä tavalla miten opettaja sen opettaa. 
Perustyökansiot, työohjeet ja vertaisoppiminen auttavat
opetuksen yksilöllistämisessä.
Ammatillisella koulutuksella on kunnianhimoinen tavoite kehittää opetusta ja ratkaisuja siihen, miten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet voidaan entistä paremmin huomioida koulutuksessa ja kaikkien osaaminen varmistaa. Tämä vaatii mm. opettajien opetustaitojen vahvistamista ja opettajien välisen yhteistyön lisäämistä. Meillä on paljon opettajia, jotka omassa työssään ovat jo nyt vieneet näitä asioita eteenpäin ja näitä toimintatapoja meidän pitää tuoda julkisuuteen entistä vahvemmin näkyviksi.  
Valitettavasti tätä uudistustyötä tehdään samaan aikaan kun ammatilliseen koulutuksen rahoitusta leikataan. Julkisuudessa keskitytään leikkauksiin ja siihen miten huonosti asiat ovat tai miten huonosti ne tulevat olemaan. Samaan aikaan opettajilta vaaditaan muuttumista. Yhteiskunta muuttuu ja opettajuudenkin on muututtava. Tämä hokema muuttuu helposti opettajan mielessä muotoon -Sinä teet opettajana asiat väärin –muutu- ja tee asiat uudella ja paremmalla tavalla.
Lähihoitaja- ja turvallisuusalan
opiskelijoiden projektioppimista.

Mitä jos muutetaankin sana muututtava sanaksi muunnuttava. Yhteiskunta muuttuu ja opettajuudenkin on muunnuttava. Muuntuminen ei koske ainoastaan opettajan työtä vaan kaikkea työtä. Onkohan enää olemassa työtä, jonka voi tehdä täysin samalla tavalla kuin vuosikymmen sitten?

Muuntuva opettajuus. Muuntuva opetus. Sisältäisikö se sanoman, ettei ammatillisen opetuksen uudistuksessa ole tarkoitus heittää pois kaikkea vanhaa ja tuoda tilalle jotain täysin uutta, vaan muuntaa opetusta opiskelijoiden tarpeiden, tilanteiden ja muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten mukaan.
Muuntuva opettajuus käsitteen on omaan ajatteluuni heittänyt kollegani Jarmo Huttunen. Tästä käsitteestä kirjoitan lisää tulevissa teksteissä. Olen myös edellisessä tekstissäni tuonut esiin, että myös meidän oppilaitosten esimiesten tulee muuntua. Viime blogissani lupasin jo seuraavassa tekstissäni pureutua omaan pedagogisen johtamiseeni. Siitäkin aion jatkossa kirjoittaa.

Ammattikoulussa ei todellakaan opita vain pulpetissa istumalla.
 
 

Ryhmäytymispäivä opintojen alussa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti